educaţie prin joc, artă, meşteşug şi natură

Acasă

     WALDORF NEAOŞ este un centru educaţional dedicat copiilor şi părinţilor, bazat pe principiile pedagogiei Waldorf şi pe tradiţia şi cultura locală. Activitatea centrului cuprinde ateliere artistice şi meşteşugăreşti, cursuri, seminarii si activităţi în natură.

De ce Waldorf?

Pentru că Waldorf este o pedagogie care:

         se bazează pe cunoaşterea legităţilor care stau la baza dezvoltării sănătoase şi armonioase a copilului. Fiecare vârstă, fiecare etapă de dezvoltarea are specificul ei ce trebuie respectat;

         creează condiţiile propice dezvoltării întregului potenţial (intelectual, emoţional, fizic, social şi spiritual) al copilului, integrând arta, mişcarea, muzica şi meşteşugurile în experienţa învăţării;

         respectă individualitatea fiecarui om în parte favorizand în acelaşi timp relaţiile vii, dinamice, libere şi empatice între oameni (copii, parinţi, pedagogi…);

         recunoaşte necesitatea omului de a fi conectat la natură.Temele cu care ne preocupăm, contactul cu materialele naturale, mâncarea sănătoasă şi activităţile în aer liber ne fac să ne simţim parte din natură;

         îl ajuta pe copil să devină o persoană autonomă în gândire, simţire şi voinţă. În procesul educaţiei copilul este activ şi creativ;

         stimulează plăcerea de a explora, de a descoperi lumea, de a învăţa, ceea ce susţine evoluţia omului pe tot parcursul vieţii. Motivarea copilului se realizează prin stimularea interesului faţă de activitatea în sine, fără presiuni exterioare sau recompense;

          încurajează colaborarea, lucrul în echipă dar şi individual şi competiţia fiecăruia cu sine însusi.

De ce Neaoş?

“Neaoş = autentic, adevărat; specific pentru o anumită regiune”

          Când vine pe lume, omul face cunoştinţă treptat cu corpul său, cu persoanele cu care intră în contact, cu mediul înconjurator. “Raza lui de acoperire” creşte odată cu el. Cu timpul se naşte un sentiment de “acasă” în legatură cu limba maternă şi cu intreaga cultură în care creşte, în cazul în care există o anumită coerenţă a experienţelor sale din primii ani de viaţă.

          La Waldorf Neaoş, bazându-ne pe principiile pedagogiei Waldorf şi integrând în spaţiul şi activităţile de zi cu zi elemente şi tradiţii specifice locului, ne străduim sa îi ajutăm pe copii să se conecteze la spiritul şi cultura locală.

Reclame

Nor de etichete